PROJEKT

Doskonalenie metodyki poszukiwania miejsc do objęcia upamiętnieniem na obszarze Obozu Pracy w Treblince

Metodyka integracji i harmonizacji danych wieloźródłowych dla potrzeb badań nad funkcjonowaniem obozów w Treblince

Wykład Sebastiana Różyckiego i otwarcie wystawy zdjęć

10.12.2017 roku odbył się wykład Sebastiana Różyckiego i otwarcie wystawy zdjęć przedstawiających badania naukowe prowadzone na obszarze Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince. Wykład i wystawę gościł Miejski Ośrodek Kultury w Kosowie Lackim.

Czytaj dalej

Wizyta TVP Info podczas prowadzonych badań archeologicznych

17 października 2017 roku badaniom terenowym na obszarze tzw. Lasu wsi Maliszewa towarzyszyła ekipa telewizyjna z TVP INFO Warszawa. Materiał zostanie wyemitowany 21.10. 2017 roku w Kurierze Mazowieckim.

Czytaj dalej

Badania archeologiczne

W dniach 16-18 października 2017 przeprowadzone zostały archeologiczne badania wykopaliskowe na terenie Obozu Pracy w Treblince. Najważniejszymi wynikami przeprowadzonych prospekcji było odnalezienie dwóch nieupamiętnionych do tej pory w terenie jam grobowych. Prowadzone badania: W terenie zaobserwowano zagłębienia tożsame z naruszeniami […]

Czytaj dalej

Pomiary GPS

Na terenie obozów w Treblince założono osnowę pomiarową, która będzie wykorzystywana w badaniach przewidzianych w 2017 roku. Pomiar osnowy wykonano z wykorzystaniem technologii GPS. Pomiar przeprowadzono z wykorzystaniem urządzenia w technologii GNSS RTK – odbiornik Topcon HiperPro z kontrolerem Topcon […]

Czytaj dalej

Prospekcja geologiczna na obszarze żwirowni

W ramach prospekcji terenowej przeprowadzono rozpoznanie materiału wydobywanego w żwirowni eksploatowanej przez więźniów Obozu Pracy. Drugim celem prospekcji był opisanie historii geologicznej kamienia zlokalizowanego i zabezpieczonego podczas badań archeologicznych w 2016 roku. Kamień ten ma być elementem wystawy zewnętrznej Muzeum. […]

Czytaj dalej

Kontynuacja badań w 2017 roku na obszarach Obozu Pracy i Obozu Zagłady w Treblince

Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej wspólnie z Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince w 2016 roku zakończył prace badawcze na obszarze Obozu Pracy i Obozu Zagłady w Treblince. Prace były dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przez […]

Czytaj dalej

Badania archeologiczne

Przeprowadzono inwazyjne badania terenowe: – na terenie żwirowni (miejsca niewolniczej pracy jeńców z Obozu Pracy w Treblince) zlokalizowano szynę kolejową o długości około 7.30 m oraz obrobiony kamień (który mógł powstać w wyniku pracy więźniów Obozu Pracy Treblinka I). Szyna […]

Czytaj dalej

Pomiary grawimetryczne i georadarowe

Na wybranych polach badawczych przeprowadzono badania z wykorzystaniem pomiarów grawimetrycznych i georadarowych. Pomiary miały potwierdzić założenia dot. występowania na wytypowanych obszarach grobów masowych i nieznanych do tej pory budynków obozowych.

Czytaj dalej

Wybór obszarów badawczych

Wybór pól testowych został dokonany na podstawie analizy źródeł historycznych oraz aktualnych danych przestrzennych zintegrowanych w środowisku SIP. Materiałem, który analizowano w pierwszej kolejności były zdjęcia lotnicze. W drugiej kolejności wykorzystano dane ze skaningu laserowego w postaci produktów pochodnych (m. […]

Czytaj dalej

Integracja w środowisku GIS

Wszystkie pozyskane dane zostały zintegrowane w oprogramowaniu ArcGIS. Integracja obejmowała m. in. : zdjęcia lotnicze i satelitarne, dane o ukształtowaniu terenu, mapy topograficzne, bazę danych  z projektu OpenStreetMap, punkty osnowy pomiarowej. Korzystając z oprogramowania ArcGIS i zintegrowanych danych przeprowadzono analizy […]

Czytaj dalej