PROJEKT

Topografia zbrodni

Badania weryfikacyjne miejsc do upamiętnienia na obszarze Obozu Zagłady Treblinka II

Pomiary obrazowania oporności

W ostatniej prospekcji archeologicznej wykorzystanej w badaniach bezinwazyjnych zastosowano metodę obrazowania oporności. Pomiar wykonano systemem pomiarowym firmy Abem-Malå. W skład systemu wchodziły: elektrody, sterowany mikrokomputerem selektor elektrod, miernik geoelektryczny Terrameter SAS 4000, komplet kabli wielożyłowych oraz źródło zasilania – akumulator. […]

Czytaj dalej

Badania geofizyczne – GPR

W listopadzie przeprowadzono badania georadarem MALÅ X3M z anteną 500 Mhz. Ich celem było odnalezione pozostałości drogi do komór gazowych (obszar 1) oraz prospekcja uzupełniająca amonali ujawnionych podczas pomiarów magnetometrem (obszar 2). W przypadku obszaru 2 wykonano pomiar dwóch obiektów […]

Czytaj dalej

Badana archeologiczne

Niezależnie od pomiarów bezinwazyjnych przeprowadzono sondaże archeologiczne. Sondaże wykonano na obszarze, który został poddany pomiarom magnetometrem w 2018 roku (projekt realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Zlokalizowano wtedy anomalie, które można było połączyć z Lazaretem, wysypiskiem nieprzydatnych przedmiotów […]

Czytaj dalej

Badania geofizyczne – magnetometr

W głównych badaniach geofizycznych wykorzystano metodę magnetyczną, która należy do grupy metod pasywnych, czyli takich, gdzie w trakcie wykonywania pomiaru nie wprowadza się do badanego środowiska nowych parametrów fizycznych, a jedynie rejestruje wartości naturalnych zaburzeń, w tym przypadku naturalnego pola […]

Czytaj dalej

Pomiary GPS

W dniu 24.09.2020 r. wykonano geodezyjne wytyczenie obszarów planowanych prac badawczych w obozie w Treblince. W pomiarze wykorzystano zestaw GNSS RTK składającego się z odbiornika GNSS (model Leica CS15) oraz kontrolera firmy Leica. W pomiarze wykorzystano system ASG-EUPOS, który w […]

Czytaj dalej

ntegrated Archaeological Research: Archival Resources, Surveys, Geophysical Prospection and Excavation Approach at an Execution and Burial Site: The German Nazi Labour Camp in Treblinka

W renomowanym czasopiśmie naukowym Geosciences (wydawca: Basel, Szwajcaria) w sierpniu 2020 roku pojawił się artykuł naukowy podsumowujący badania prowadzone na obszarze Obozu Pracy Treblinka I w latach 2016-2020: Integrated Archaeological Research: Archival Resources, Surveys, Geophysical Prospection and Excavation Approach at […]

Czytaj dalej

Analiza danych przestrzennych

Trwają intensywne prace związane z przetwarzaniem i analizami danych przestrzennych. Celem jest: poprawienie dokładności ortofotomap generowanych ze zdjęć lotniczych z 1944 i 1958 roku, wygenerowanie dodatkowych produktów pochodnych z numerycznego modelu terenu, analiza i dodatkowe przetworzenia wyników pomiarów geofizycznych wykonanych […]

Czytaj dalej

Kwerendy uzupełniające

Kwerendy uzupełniające zostały uruchomione w kwietniu 2020 roku. Okazuje się, że ciągle w Polskich jaki i zagranicznych archiwach można znaleźć niepublikowane do tej pory dokumenty związane z obozami w Treblince. Kwerendy pomimo ograniczeń przeprowadzane są w Archiwum Państwowym w Lublinie, […]

Czytaj dalej

Porozumienia, a COVID 19

Pomimo obostrzeń wynikających z trwającej pandemii korona wirusa trwa proces podpisywania porozumień z instytucjami uczestniczącymi w projekcie tj. z: Komisją Rabiniczną ds. Cmentarz, Muzeum Treblinka i Zespołem Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej.

Czytaj dalej

Nowy sezon badawczy w 2020 roku

W maju 2020 roku Politechnika Warszawska oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisały umowę dot. realizacji na obszarze Obozu Zagłady Treblinka II projektu naukowego: Topografia zbrodni – badania weryfikacyjne miejsc do upamiętnienia na obszarze Obozu Zagłady Treblinka II. Politechnika Warszawska […]

Czytaj dalej