Trwają intensywne prace związane z przetwarzaniem i analizami danych przestrzennych. Celem jest: poprawienie dokładności ortofotomap generowanych ze zdjęć lotniczych z 1944 i 1958 roku, wygenerowanie dodatkowych produktów pochodnych z numerycznego modelu terenu, analiza i dodatkowe przetworzenia wyników pomiarów geofizycznych wykonanych w latach 2017-2018.

Wyniki uzyskane na tym etapie pozwolą zaplanować badania geofizyczne oraz sondażowe w 2020 roku.