Badania archeologiczne

Przeprowadzono inwazyjne badania terenowe: – na terenie żwirowni (miejsca niewolniczej pracy jeńców z Obozu Pracy w Treblince) zlokalizowano szynę kolejową o długości około 7.30 m oraz obrobiony kamień (który mógł powstać w wyniku pracy więźniów Obozu Pracy Treblinka I). Szyna i kamień zostały wydobyte. W ramach realizowanych badań zamówiono projekt upamiętnienia znalezionych obiektów. Szyna i […]

Read More

Pomiary grawimetryczne i georadarowe

Na wybranych polach badawczych przeprowadzono badania z wykorzystaniem pomiarów grawimetrycznych i georadarowych. Pomiary miały potwierdzić założenia dot. występowania na wytypowanych obszarach grobów masowych i nieznanych do tej pory budynków obozowych.

Read More

Wybór obszarów badawczych

Wybór pól testowych został dokonany na podstawie analizy źródeł historycznych oraz aktualnych danych przestrzennych zintegrowanych w środowisku SIP. Materiałem, który analizowano w pierwszej kolejności były zdjęcia lotnicze. W drugiej kolejności wykorzystano dane ze skaningu laserowego w postaci produktów pochodnych (m. in. numeryczny model terenu, mapy cieniowane, wizualizacje oparte na analizie głównych składowych, profile poprzeczne i […]

Read More

Integracja w środowisku GIS

Wszystkie pozyskane dane zostały zintegrowane w oprogramowaniu ArcGIS. Integracja obejmowała m. in. : zdjęcia lotnicze i satelitarne, dane o ukształtowaniu terenu, mapy topograficzne, bazę danych  z projektu OpenStreetMap, punkty osnowy pomiarowej. Korzystając z oprogramowania ArcGIS i zintegrowanych danych przeprowadzono analizy przestrzenne. W wyniku przeprowadzonych analiz uzyskano dodatkowe informacje bardzo przydatne do nowego wnioskowania pozwalającego na […]

Read More

Pomiary GPS

Na terenie obozów w Treblince założono osnowę pomiarową, która będzie wykorzystywane na dalszych etapach projektu. Pomiar osnowy wykonano z wykorzystaniem technologii GPS – pomiar RTK (wyznaczone współrzędne w ternie były poprawiana w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem danych obserwacyjnych wysyłanych ze stacji bazowej). Dokładność wyznaczenia punktów w terenie wyniosła około 4 centymetrów. Pomiar przeprowadzono z wykorzystaniem […]

Read More

Treblinka – Holenderski projekt na lata 2016 -2019

Wiadomość: Rozstrzygnięto konkurs na międzynarodowe projekty badawcze realizowane wspólnie przez zespoły składające się z naukowców pochodzących z co najmniej 3 krajów należących do sieci HERA. Dofinansowanie otrzymał m. in. projekt, który jest wynikiem współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Amsterdamie (lider projektu), Norweskim Uniwersytetem Nauki i Technologii z Trondheim, Staffordshire University, University of West Bohemia Pilzno, Freie […]

Read More

Uroczyste obchody 73. rocznicy buntu więźniów obozu Treblinka II

Zespół realizujący projektu uczestniczył 2 sierpnia 2016 roku w obchodach 73. rocznicy buntu więźniów obozu Treblinka II. Organizatorami obchodów był Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma oraz Fundacja Pamięć Treblinki. Pod pomnikiem w centralnym miejscu pamięci Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince pamięć poległych i zamordowanych w obozie zagłady uczcili prof. dr hab. Paweł Śpiewak […]

Read More

Kwerenda archiwalna w Narodowym Archiwum Stanów Zjednoczonych

W ramach realizowanego projektu została uruchomiona kwerenda archiwalna w Narodowym Archiwum Stanów Zjednoczonych (NARA – National Archives and Records Administration). Kwerenda objęła m. in. kolekcję zdjęć lotniczych, mapy archiwalne oraz mikrofilmy aleksandryjskie. Głównym celem prowadzonych badań na tym etapie projektu jest pozyskanie możliwie całej kolekcji zdjęć lotniczych z lat 1939-1945 oraz map topograficznych dla obszarów […]

Read More

    Najnowsze wiadomosci o projekcie

    >> <<