PROJEKT

Topografia zbrodni

Wysłane przez: admin

Pomiary bezinwazyjne na obszarze Obozu Zagłady Treblinka II

W dniach w dniach 5 i 13 grudnia 2018 roku wybrane pola badawcze na obszarze Obozu Zagłady Treblinka II zostały poddane badaniom magnetometrem firmy SENSYS Sensorik Systemtechnologie. Prospekcję przeprowadziła firma GTT Sp. z o. o.. Poszukiwane były fundamenty po budynkach […]

Czytaj dalej

Badania archeologiczne w 2018 roku

W dniach 29.10-31.10.2018 odbyły się archeologiczne badania wykopaliskowe na terenie Obozu Pracy w Treblince oraz stacji kolejowej Treblinka. Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej prowadził od 2016 roku badania finansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) na obszarze tzw. […]

Czytaj dalej

Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Dzięki uprzejmości Naczelników Kolejowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej udało się pozyskać dokumentację geodezyjną stacji kolejowej Treblinka za 1960 i 1980 roku. Materiały te zostaną wykorzystane podczas procesu odtwarzania bocznic kolejowych, na których oczekiwały transporty kierowane do Obozu Zagłady Treblinka […]

Czytaj dalej

Kwerendy archiwalne ŻIH

Kontynuujemy kwerendy archiwalne. Podczas wizyty w Żydowskim Instytucie Historycznym przeglądaliśmy zbiory fotograficzne oraz zasoby archiwalne. Naszym celem było m. in. znalezienie relacji opisujących stację kolejową Treblinka oraz plany Obozu Zagłady. Przeszukiwano głównie zbiory z sygnatur: 301 i 245.

Czytaj dalej

Kwerendy archiwalne w AAN

Aktualnie trwają kwerendy archiwalne prowadzone w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Docieramy do ciekawych dokumentów związanych z procesem zagospodarowania terenu Obozu Zagłady i Obozu Pracy. Dokumenty nie były do tej pory publikowane w literaturze przedmiotu.

Czytaj dalej

Zobaczyć zapomniane – projekt realizowany w 2018 roku

Głównym zadaniem badawczym w projekcie będzie odnalezienie w terenie oraz upamiętnienie obiektów oraz miejsc związanych z funkcjonowaniem Obozów Pracy i Zagłady w Treblince. Badania poszukiwawcze obejmą: (1) wskazanie dotychczas nieupamiętnionych miejsc pochówków więźniów w postaci grobów masowych (na terenie Lasu […]

Czytaj dalej

Wykład Sebastiana Różyckiego i otwarcie wystawy zdjęć

10.12.2017 roku odbył się wykład Sebastiana Różyckiego i otwarcie wystawy zdjęć przedstawiających badania naukowe prowadzone na obszarze Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince. Wykład i wystawę gościł Miejski Ośrodek Kultury w Kosowie Lackim.

Czytaj dalej

Wizyta TVP Info podczas prowadzonych badań archeologicznych

17 października 2017 roku badaniom terenowym na obszarze tzw. Lasu wsi Maliszewa towarzyszyła ekipa telewizyjna z TVP INFO Warszawa. Materiał zostanie wyemitowany 21.10. 2017 roku w Kurierze Mazowieckim.

Czytaj dalej

Badania archeologiczne

W dniach 16-18 października 2017 przeprowadzone zostały archeologiczne badania wykopaliskowe na terenie Obozu Pracy w Treblince. Najważniejszymi wynikami przeprowadzonych prospekcji było odnalezienie dwóch nieupamiętnionych do tej pory w terenie jam grobowych. Prowadzone badania: W terenie zaobserwowano zagłębienia tożsame z naruszeniami […]

Czytaj dalej

Pomiary GPS

Na terenie obozów w Treblince założono osnowę pomiarową, która będzie wykorzystywana w badaniach przewidzianych w 2017 roku. Pomiar osnowy wykonano z wykorzystaniem technologii GPS. Pomiar przeprowadzono z wykorzystaniem urządzenia w technologii GNSS RTK – odbiornik Topcon HiperPro z kontrolerem Topcon […]

Czytaj dalej