PROJEKT

Topografia zbrodni

Wysłane przez: admin

Prospekcja geologiczna na obszarze żwirowni

W ramach prospekcji terenowej przeprowadzono rozpoznanie materiału wydobywanego w żwirowni eksploatowanej przez więźniów Obozu Pracy. Drugim celem prospekcji był opisanie historii geologicznej kamienia zlokalizowanego i zabezpieczonego podczas badań archeologicznych w 2016 roku. Kamień ten ma być elementem wystawy zewnętrznej Muzeum. […]

Czytaj dalej

Kontynuacja badań w 2017 roku na obszarach Obozu Pracy i Obozu Zagłady w Treblince

Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej wspólnie z Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince w 2016 roku zakończył prace badawcze na obszarze Obozu Pracy i Obozu Zagłady w Treblince. Prace były dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przez […]

Czytaj dalej

Badania archeologiczne

Przeprowadzono inwazyjne badania terenowe: – na terenie żwirowni (miejsca niewolniczej pracy jeńców z Obozu Pracy w Treblince) zlokalizowano szynę kolejową o długości około 7.30 m oraz obrobiony kamień (który mógł powstać w wyniku pracy więźniów Obozu Pracy Treblinka I). Szyna […]

Czytaj dalej

Pomiary grawimetryczne i georadarowe

Na wybranych polach badawczych przeprowadzono badania z wykorzystaniem pomiarów grawimetrycznych i georadarowych. Pomiary miały potwierdzić założenia dot. występowania na wytypowanych obszarach grobów masowych i nieznanych do tej pory budynków obozowych.

Czytaj dalej

Wybór obszarów badawczych

Wybór pól testowych został dokonany na podstawie analizy źródeł historycznych oraz aktualnych danych przestrzennych zintegrowanych w środowisku SIP. Materiałem, który analizowano w pierwszej kolejności były zdjęcia lotnicze. W drugiej kolejności wykorzystano dane ze skaningu laserowego w postaci produktów pochodnych (m. […]

Czytaj dalej

Integracja w środowisku GIS

Wszystkie pozyskane dane zostały zintegrowane w oprogramowaniu ArcGIS. Integracja obejmowała m. in. : zdjęcia lotnicze i satelitarne, dane o ukształtowaniu terenu, mapy topograficzne, bazę danych  z projektu OpenStreetMap, punkty osnowy pomiarowej. Korzystając z oprogramowania ArcGIS i zintegrowanych danych przeprowadzono analizy […]

Czytaj dalej

Pomiary GPS

Na terenie obozów w Treblince założono osnowę pomiarową, która będzie wykorzystywane na dalszych etapach projektu. Pomiar osnowy wykonano z wykorzystaniem technologii GPS – pomiar RTK (wyznaczone współrzędne w ternie były poprawiana w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem danych obserwacyjnych wysyłanych ze […]

Czytaj dalej

Treblinka – Holenderski projekt na lata 2016 -2019

Wiadomość: Rozstrzygnięto konkurs na międzynarodowe projekty badawcze realizowane wspólnie przez zespoły składające się z naukowców pochodzących z co najmniej 3 krajów należących do sieci HERA. Dofinansowanie otrzymał m. in. projekt, który jest wynikiem współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Amsterdamie (lider projektu), […]

Czytaj dalej

Uroczyste obchody 73. rocznicy buntu więźniów obozu Treblinka II

Zespół realizujący projektu uczestniczył 2 sierpnia 2016 roku w obchodach 73. rocznicy buntu więźniów obozu Treblinka II. Organizatorami obchodów był Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma oraz Fundacja Pamięć Treblinki. Pod pomnikiem w centralnym miejscu pamięci Muzeum Walki i Męczeństwa […]

Czytaj dalej

Kwerenda archiwalna w Narodowym Archiwum Stanów Zjednoczonych

W ramach realizowanego projektu została uruchomiona kwerenda archiwalna w Narodowym Archiwum Stanów Zjednoczonych (NARA – National Archives and Records Administration). Kwerenda objęła m. in. kolekcję zdjęć lotniczych, mapy archiwalne oraz mikrofilmy aleksandryjskie. Głównym celem prowadzonych badań na tym etapie projektu […]

Czytaj dalej