Niezależnie od pomiarów bezinwazyjnych przeprowadzono sondaże archeologiczne. Sondaże wykonano na obszarze, który został poddany pomiarom magnetometrem w 2018 roku (projekt realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Zlokalizowano wtedy anomalie, które można było połączyć z Lazaretem, wysypiskiem nieprzydatnych przedmiotów ofiar transportu oraz jamą śmietnikową. Z analizy literatury wiemy, że funkcje tych obiektów zmieniały się podczas funkcjonowania obozu.  Badania przeprowadzono po uzyskaniu zgody od Konserwatora Zabytków. W badaniach uczestniczyli członkowie Komisji Rabinicznej ds. Cmentarzy. Realizacja badań inwazyjnych odbywała się zgodnie z aktualnie obowiązującymi zaleceniami Sanepidu dot. liczby maksymalnej osób uczestniczących
w zgromadzeniach. Badania prowadziły 3 zespoły 2 osobowe, które pracowały na trzech sondażach oddalonych od siebie. Sondaże zlokalizowano w obszarze występowania silnych anomalii magnetycznych. Okazało się, że na obszarze 3 sondaży znajdowano szczątki ludzkie (zarówno drobne kości jak i kości zmielone w tym: prawe żebro, fragment trzonów żeber, fragment łopatki z obszaru fossa glenoidea, paliczek dłoni III rzędu, fragment trzonu obojczyka). Zalegały one bardzo płytko – na głębokości 20-30 cm od powierzchni gruntu. Tak jak się spodziewano znaleziono przedmioty metalowe (obszar anomalii magnetycznych). Były to klucze, scyzoryki, sztućce, maszynki do golenia. Znajdowano również fragmenty szkła, porcelany oraz buteleczki na leki. Charakterystyka tych artefaktów może świadczyć, że znajdowano przedmioty osobiste ofiar obozu. Dla sondażu zlokalizowanego na obszarze domniemanego Lazaretu znajdowano również przepalone szkło oraz fragmenty szkła, które niosły cechy poddawania wysokiej temperaturze. Cechy tych artefaktów (bezpośrednie sąsiedztwo wysokiej temperatury) potwierdzają znane relacje, opisujące iż w lazarecie jak
i jamach śmietnikowych na tym obszarze obozu palił się ogień.  Nie można jednoznacznie stwierdzić, że udało się zlokalizować Lazaret. Wymagałoby to przeprowadzenia sondaży sięgających głębiej. Jednak pojawiające się kości ludzkie spowodowały, że po konsultacjach
z przedstawicielami Komisji Rabinicznej badania zakończono. Przedmioty ofiar zostaną przekazane do Muzeum. Kości znalezione podczas badań zostały złożone w ziemi i zakopane przez przedstawiciela Komisji Rabinicznej.