Przeprowadzono inwazyjne badania terenowe:

na terenie żwirowni (miejsca niewolniczej pracy jeńców z Obozu Pracy w Treblince) zlokalizowano szynę kolejową o długości około 7.30 m oraz obrobiony kamień (który mógł powstać w wyniku pracy więźniów Obozu Pracy Treblinka I). Szyna i kamień zostały wydobyte. W ramach realizowanych badań zamówiono projekt upamiętnienia znalezionych obiektów. Szyna i kamień są jedynymi obiektami, które udało się do tej pory zlokalizować i wydobyć na obszarze Obozów w Treblince.

Zlokalizowano grób masowy. Podczas badań inwazyjnych zlokalizowano dół egzekucyjny. Na głębokości 90 cm natrafiono na R kość ramienną osoby młodocianej przed 14 rokiem życia. Po pozytywnej weryfikacji grobu zakończono pracę. Mogiła została oznaczona krzyżem.

Przebadano teren wysypiska przy sortowni (sortowano tam niemieckie mundury i ekwipunek z frontów II WŚ) na obszarze Obozu Pracy. Na terenie wysypiska wydobyto elementy niemieckiego ekwipunku żołnierskiego. Natrafiono również na kości ludzkie. Muzeum Walki i Męczeństwa zastanawia się nad oznakowaniem tego miejsca lub ekshumacją znalezionych fragmentów kości ludzkich. Podejrzewa się, że mogą to być szczątki żołnierzy niemieckich.

gorbkrzyzszynakamien