W listopadzie przeprowadzono badania georadarem MALÅ X3M z anteną 500 Mhz.

Ich celem było odnalezione pozostałości drogi do komór gazowych (obszar 1) oraz prospekcja uzupełniająca amonali ujawnionych podczas pomiarów magnetometrem (obszar 2). W przypadku obszaru 2 wykonano pomiar dwóch obiektów (anomalii) zlokalizowanych w okolicach starych komór gazowych.