PROJEKT

Zobaczyć zapomniane

Home / Badania 2018

Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Dzięki uprzejmości Naczelników Kolejowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej udało się pozyskać dokumentację geodezyjną stacji kolejowej Treblinka za 1960 i 1980 roku. Materiały te zostaną wykorzystane podczas procesu odtwarzania bocznic kolejowych, na których oczekiwały transporty kierowane do Obozu Zagłady Treblinka […]

Czytaj dalej

Kwerendy archiwalne ŻIH

Kontynuujemy kwerendy archiwalne. Podczas wizyty w Żydowskim Instytucie Historycznym przeglądaliśmy zbiory fotograficzne oraz zasoby archiwalne. Naszym celem było m. in. znalezienie relacji opisujących stację kolejową Treblinka oraz plany Obozu Zagłady. Przeszukiwano głównie zbiory z sygnatur: 301 i 245.

Czytaj dalej

Kwerendy archiwalne w AAN

Aktualnie trwają kwerendy archiwalne prowadzone w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Docieramy do ciekawych dokumentów związanych z procesem zagospodarowania terenu Obozu Zagłady i Obozu Pracy. Dokumenty nie były do tej pory publikowane w literaturze przedmiotu.

Czytaj dalej

Zobaczyć zapomniane – projekt realizowany w 2018 roku

Głównym zadaniem badawczym w projekcie będzie odnalezienie w terenie oraz upamiętnienie obiektów oraz miejsc związanych z funkcjonowaniem Obozów Pracy i Zagłady w Treblince. Badania poszukiwawcze obejmą: (1) wskazanie dotychczas nieupamiętnionych miejsc pochówków więźniów w postaci grobów masowych (na terenie Lasu […]

Czytaj dalej