PROJEKT

Topografia zbrodni

Home / Uncategorized

Pomiary obrazowania oporności

W ostatniej prospekcji archeologicznej wykorzystanej w badaniach bezinwazyjnych zastosowano metodę obrazowania oporności. Pomiar wykonano systemem pomiarowym firmy Abem-Malå. W skład systemu wchodziły: elektrody, sterowany mikrokomputerem selektor elektrod, miernik geoelektryczny Terrameter SAS 4000, komplet kabli wielożyłowych oraz źródło zasilania – akumulator. […]

Czytaj dalej

Badania geofizyczne – GPR

W listopadzie przeprowadzono badania georadarem MALÅ X3M z anteną 500 Mhz. Ich celem było odnalezione pozostałości drogi do komór gazowych (obszar 1) oraz prospekcja uzupełniająca amonali ujawnionych podczas pomiarów magnetometrem (obszar 2). W przypadku obszaru 2 wykonano pomiar dwóch obiektów […]

Czytaj dalej

Badana archeologiczne

Niezależnie od pomiarów bezinwazyjnych przeprowadzono sondaże archeologiczne. Sondaże wykonano na obszarze, który został poddany pomiarom magnetometrem w 2018 roku (projekt realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Zlokalizowano wtedy anomalie, które można było połączyć z Lazaretem, wysypiskiem nieprzydatnych przedmiotów […]

Czytaj dalej

ntegrated Archaeological Research: Archival Resources, Surveys, Geophysical Prospection and Excavation Approach at an Execution and Burial Site: The German Nazi Labour Camp in Treblinka

W renomowanym czasopiśmie naukowym Geosciences (wydawca: Basel, Szwajcaria) w sierpniu 2020 roku pojawił się artykuł naukowy podsumowujący badania prowadzone na obszarze Obozu Pracy Treblinka I w latach 2016-2020: Integrated Archaeological Research: Archival Resources, Surveys, Geophysical Prospection and Excavation Approach at […]

Czytaj dalej

Wykład Sebastiana Różyckiego i otwarcie wystawy zdjęć

10.12.2017 roku odbył się wykład Sebastiana Różyckiego i otwarcie wystawy zdjęć przedstawiających badania naukowe prowadzone na obszarze Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince. Wykład i wystawę gościł Miejski Ośrodek Kultury w Kosowie Lackim.

Czytaj dalej

Badania archeologiczne

W dniach 16-18 października 2017 przeprowadzone zostały archeologiczne badania wykopaliskowe na terenie Obozu Pracy w Treblince. Najważniejszymi wynikami przeprowadzonych prospekcji było odnalezienie dwóch nieupamiętnionych do tej pory w terenie jam grobowych. Prowadzone badania: W terenie zaobserwowano zagłębienia tożsame z naruszeniami […]

Czytaj dalej

Badania archeologiczne

Przeprowadzono inwazyjne badania terenowe: – na terenie żwirowni (miejsca niewolniczej pracy jeńców z Obozu Pracy w Treblince) zlokalizowano szynę kolejową o długości około 7.30 m oraz obrobiony kamień (który mógł powstać w wyniku pracy więźniów Obozu Pracy Treblinka I). Szyna […]

Czytaj dalej

Pomiary grawimetryczne i georadarowe

Na wybranych polach badawczych przeprowadzono badania z wykorzystaniem pomiarów grawimetrycznych i georadarowych. Pomiary miały potwierdzić założenia dot. występowania na wytypowanych obszarach grobów masowych i nieznanych do tej pory budynków obozowych.

Czytaj dalej

Wybór obszarów badawczych

Wybór pól testowych został dokonany na podstawie analizy źródeł historycznych oraz aktualnych danych przestrzennych zintegrowanych w środowisku SIP. Materiałem, który analizowano w pierwszej kolejności były zdjęcia lotnicze. W drugiej kolejności wykorzystano dane ze skaningu laserowego w postaci produktów pochodnych (m. […]

Czytaj dalej

Integracja w środowisku GIS

Wszystkie pozyskane dane zostały zintegrowane w oprogramowaniu ArcGIS. Integracja obejmowała m. in. : zdjęcia lotnicze i satelitarne, dane o ukształtowaniu terenu, mapy topograficzne, bazę danych  z projektu OpenStreetMap, punkty osnowy pomiarowej. Korzystając z oprogramowania ArcGIS i zintegrowanych danych przeprowadzono analizy […]

Czytaj dalej