PROJEKT

Zobaczyć zapomniane

Home / Uncategorized

Wykład Sebastiana Różyckiego i otwarcie wystawy zdjęć

10.12.2017 roku odbył się wykład Sebastiana Różyckiego i otwarcie wystawy zdjęć przedstawiających badania naukowe prowadzone na obszarze Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince. Wykład i wystawę gościł Miejski Ośrodek Kultury w Kosowie Lackim.

Czytaj dalej

Badania archeologiczne

W dniach 16-18 października 2017 przeprowadzone zostały archeologiczne badania wykopaliskowe na terenie Obozu Pracy w Treblince. Najważniejszymi wynikami przeprowadzonych prospekcji było odnalezienie dwóch nieupamiętnionych do tej pory w terenie jam grobowych. Prowadzone badania: W terenie zaobserwowano zagłębienia tożsame z naruszeniami […]

Czytaj dalej

Badania archeologiczne

Przeprowadzono inwazyjne badania terenowe: – na terenie żwirowni (miejsca niewolniczej pracy jeńców z Obozu Pracy w Treblince) zlokalizowano szynę kolejową o długości około 7.30 m oraz obrobiony kamień (który mógł powstać w wyniku pracy więźniów Obozu Pracy Treblinka I). Szyna […]

Czytaj dalej

Pomiary grawimetryczne i georadarowe

Na wybranych polach badawczych przeprowadzono badania z wykorzystaniem pomiarów grawimetrycznych i georadarowych. Pomiary miały potwierdzić założenia dot. występowania na wytypowanych obszarach grobów masowych i nieznanych do tej pory budynków obozowych.

Czytaj dalej

Wybór obszarów badawczych

Wybór pól testowych został dokonany na podstawie analizy źródeł historycznych oraz aktualnych danych przestrzennych zintegrowanych w środowisku SIP. Materiałem, który analizowano w pierwszej kolejności były zdjęcia lotnicze. W drugiej kolejności wykorzystano dane ze skaningu laserowego w postaci produktów pochodnych (m. […]

Czytaj dalej

Integracja w środowisku GIS

Wszystkie pozyskane dane zostały zintegrowane w oprogramowaniu ArcGIS. Integracja obejmowała m. in. : zdjęcia lotnicze i satelitarne, dane o ukształtowaniu terenu, mapy topograficzne, bazę danych  z projektu OpenStreetMap, punkty osnowy pomiarowej. Korzystając z oprogramowania ArcGIS i zintegrowanych danych przeprowadzono analizy […]

Czytaj dalej

Pomiary GPS

Na terenie obozów w Treblince założono osnowę pomiarową, która będzie wykorzystywane na dalszych etapach projektu. Pomiar osnowy wykonano z wykorzystaniem technologii GPS – pomiar RTK (wyznaczone współrzędne w ternie były poprawiana w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem danych obserwacyjnych wysyłanych ze […]

Czytaj dalej

Treblinka – Holenderski projekt na lata 2016 -2019

Wiadomość: Rozstrzygnięto konkurs na międzynarodowe projekty badawcze realizowane wspólnie przez zespoły składające się z naukowców pochodzących z co najmniej 3 krajów należących do sieci HERA. Dofinansowanie otrzymał m. in. projekt, który jest wynikiem współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Amsterdamie (lider projektu), […]

Czytaj dalej

Uroczyste obchody 73. rocznicy buntu więźniów obozu Treblinka II

Zespół realizujący projektu uczestniczył 2 sierpnia 2016 roku w obchodach 73. rocznicy buntu więźniów obozu Treblinka II. Organizatorami obchodów był Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma oraz Fundacja Pamięć Treblinki. Pod pomnikiem w centralnym miejscu pamięci Muzeum Walki i Męczeństwa […]

Czytaj dalej

Kwerenda archiwalna w Narodowym Archiwum Stanów Zjednoczonych

W ramach realizowanego projektu została uruchomiona kwerenda archiwalna w Narodowym Archiwum Stanów Zjednoczonych (NARA – National Archives and Records Administration). Kwerenda objęła m. in. kolekcję zdjęć lotniczych, mapy archiwalne oraz mikrofilmy aleksandryjskie. Głównym celem prowadzonych badań na tym etapie projektu […]

Czytaj dalej