PROJEKT

Badania nad funkcjonowaniem obozów w Treblince

Home / Uncategorized / Integracja w środowisku GIS

Integracja w środowisku GIS

Wszystkie pozyskane dane zostały zintegrowane w oprogramowaniu ArcGIS. Integracja obejmowała m. in. : zdjęcia lotnicze i satelitarne, dane o ukształtowaniu terenu, mapy topograficzne, bazę danych  z projektu OpenStreetMap, punkty osnowy pomiarowej.

Korzystając z oprogramowania ArcGIS i zintegrowanych danych przeprowadzono analizy przestrzenne. W wyniku przeprowadzonych analiz uzyskano dodatkowe informacje bardzo przydatne do nowego wnioskowania pozwalającego na poszerzenie wiedzy nt. np. wydarzeń mających miejsce w okolicach Treblinki.Widocznosc

Najnowsze wiadomosci o projekcie

>> <<