Wszystkie pozyskane dane zostały zintegrowane w oprogramowaniu ArcGIS. Integracja obejmowała m. in. : zdjęcia lotnicze i satelitarne, dane o ukształtowaniu terenu, mapy topograficzne, bazę danych  z projektu OpenStreetMap, punkty osnowy pomiarowej.

Korzystając z oprogramowania ArcGIS i zintegrowanych danych przeprowadzono analizy przestrzenne. W wyniku przeprowadzonych analiz uzyskano dodatkowe informacje bardzo przydatne do nowego wnioskowania pozwalającego na poszerzenie wiedzy nt. np. wydarzeń mających miejsce w okolicach Treblinki.Widocznosc