Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej wspólnie z Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince w 2016 roku zakończył prace badawcze na obszarze Obozu Pracy i Obozu Zagłady w Treblince. Prace były dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.
W ciągu sezonu badawczego 2016 przeprowadzono po raz pierwszy w historii badania nad funkcjonowaniem obu obozów: kwerendy archiwalne, badania nieinwazyjne z wykorzystaniem georadaru i grawimetru oraz prace archeologiczne. Zespół zaangażowany w projekt uzyskał cenne doświadczenie, a Muzeum wzbocaciło się o nowe elementy wystawiennicze (które aktualnie są prezentowane zwiedzającym) oraz tablice upamiętniające zlokalizowane w terenie. Nowe dokumenty, wyniki i interpretacja danych przestrzennych wpłynęły na poszerzenie wiedzy nt. funkcjonowania Obozu Zagłady oraz Obozu Pracy w Treblince. Niniejszy projekt jest kontynuacją badań z 2016 roku.
Propozycja zagadnień na 2017 rok obejmuje te aspekty historii Obozu Pracy, które ujawniły się i nie zostały zrealizowane w 2016 roku. Problematyka zaproponowana do podjęcia w nowym sezonie badawczym ma duże znaczenie dla poszerzenia wiedzy na temat funkcjonowania obozów i nie była do tej pory poruszana i podejmowana przez polskich, jak i zagranicznych badaczy. Kontynuacja badań może wpłynąć również na stworzenie pełnej metodyki badawczej pozwalającej na nowe wnioskowanie dot. historii obozów zagłady i pracy. Podobne doświadczenia mają jedynie nieliczne zagraniczne jednostki badawcze. Nowy projekt zakłada również opracowanie wyników badań w taki sposób, by można było je wykorzystać jako element wystawienniczy w oddziale terenowym Muzeum. Wyniki badań terenowych zostaną upamiętnione na obszarze Muzeum w postaci tablic informujących.