W ramach realizowanego projektu została uruchomiona kwerenda archiwalna w Narodowym Archiwum Stanów Zjednoczonych (NARA – National Archives and Records Administration). Kwerenda objęła m. in. kolekcję zdjęć lotniczych, mapy archiwalne oraz mikrofilmy aleksandryjskie. Głównym celem prowadzonych badań na tym etapie projektu jest pozyskanie możliwie całej kolekcji zdjęć lotniczych z lat 1939-1945 oraz map topograficznych dla obszarów obozów Treblinka I i II. W zbiorach obejmujących mikrofilmy aleksandryjskie poszukiwane są informację dot. obu obozów i okolicznych miejscowości.aa
bbb