Aktualnie trwają kwerendy archiwalne prowadzone w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Docieramy do ciekawych dokumentów związanych z procesem zagospodarowania terenu Obozu Zagłady i Obozu Pracy. Dokumenty nie były do tej pory publikowane w literaturze przedmiotu.