Kwerendy uzupełniające zostały uruchomione w kwietniu 2020 roku. Okazuje się, że ciągle w Polskich jaki i zagranicznych archiwach można znaleźć niepublikowane do tej pory dokumenty związane z obozami w Treblince. Kwerendy pomimo ograniczeń przeprowadzane są w Archiwum Państwowym w Lublinie, Żydowskim Instytucie Historycznym, Archiwum Arolsen oraz National Archives (Wielka Brytania). Pozyskane materiały zostaną opublikowane w drugim wydaniu monografii: Obóz Zagłady Treblinka II. Topografia zbrodni.