W maju 2020 roku Politechnika Warszawska oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisały umowę dot. realizacji na obszarze Obozu Zagłady Treblinka II projektu naukowego: Topografia zbrodni – badania weryfikacyjne miejsc do upamiętnienia na obszarze Obozu Zagłady Treblinka II.
Politechnika Warszawska po raz trzeci rozpoczyna sezon badawczy na terenie obozu w Treblince. W 2020 roku główny nacisk badań skierowany został na przeprowadzenie badań geofizycznych.