W dniu 24.09.2020 r. wykonano geodezyjne wytyczenie obszarów planowanych prac badawczych w obozie w Treblince. W pomiarze wykorzystano zestaw GNSS RTK składającego się z odbiornika GNSS (model Leica CS15) oraz kontrolera firmy Leica. W pomiarze wykorzystano system ASG-EUPOS, który w czasie rzeczywistym nadaje korekty do współrzędnych punktów, co pozwoliło wyznaczyć współrzędne punktów z dokładnością nie gorszą nić 3 cm w płaszczyźnie poziomej oraz 5 cm w płaszczyźnie pionowej. Z uwagi na trudny teren, duże zalesienie, nie było możliwe wyznaczenie pozycji wszystkich punktów technologią GNSS RTK. W tym celu wykorzystano tachimetr elektroniczny Leica TS09, wykonano jednoetapowe tyczenie metodą biegunową. Metoda polega na bezpośrednim odkładaniu w terenie odległości oraz kąta poziomego. Jako system odniesień przestrzennych do wszystkich pomiarów sytuacyjnych przyjęto Państwowy Układ Współrzędnych Geodezyjnych „2000’ (PUWG 2000), natomiast do pomiarów wysokościowych Układ wysokości Kronsztad 86 (oznaczenie: PL-KRON86-NH.

Dodatkowo wykonano bezpośredni pomiar w terenie wybranych punktów metodą GNSS RTK.