Na terenie obozów w Treblince założono osnowę pomiarową, która będzie wykorzystywane na dalszych etapach projektu. Pomiar osnowy wykonano z wykorzystaniem technologii GPS – pomiar RTK (wyznaczone współrzędne w ternie były poprawiana w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem danych obserwacyjnych wysyłanych ze stacji bazowej). Dokładność wyznaczenia punktów w terenie wyniosła około 4 centymetrów. Pomiar przeprowadzono z wykorzystaniem urządzenia Trimble GPS 5800. gps