W dniach w dniach 5 i 13 grudnia 2018 roku wybrane pola badawcze na obszarze Obozu Zagłady Treblinka II zostały poddane badaniom magnetometrem firmy SENSYS Sensorik Systemtechnologie. Prospekcję przeprowadziła firma GTT Sp. z o. o.. Poszukiwane były fundamenty po budynkach obozowych, komorach i naruszenia gruntu (zasypane doły). W wyniku pomiarów została potwierdzona obecność wcześniej wytypowanych obiektów: śmietniska i Lazaretu. Została również wykryta duża anomalia w południowo – zachodniej części byłego obozu – jednak na tę chwilę nie można podać przyczyny tego naruszenia gruntu. Nie został jednoznacznie potwierdzony obiekt: magazyn. Można przypuszczać, że tak dobrze widoczne naruszenie gruntu w 1944 roku ale również w 1958 roku, są pozostałością po magazynie bez fundamentów lub innego posadowienia na gruncie. Na polu badawczym z domniemaną lokalizacją komór gazowych została wykryta koncentracja anomalii punktowych o wyraźnym zarysie w kształcie litery „L” o wymiarach ok. 30 × 20 metrów.