W ostatniej prospekcji archeologicznej wykorzystanej w badaniach bezinwazyjnych zastosowano metodę obrazowania oporności. Pomiar wykonano systemem pomiarowym firmy Abem-Malå. W skład systemu wchodziły: elektrody, sterowany mikrokomputerem selektor elektrod, miernik geoelektryczny Terrameter SAS 4000, komplet kabli wielożyłowych oraz źródło zasilania – akumulator. Pomiar wykonano na dwóch profilach o długościach 60 metrów (każdy).

Profilowanie georadarem jak i wyniki metody obrazowania oporności potwierdziły występowanie anomalii związanych z obiektami, które mogą być pozostałościami po komorach gazowych. Dzięki pomiarom uzupełniającym poznaliśmy ich zasięg i głębokość zalegania.