Pomimo obostrzeń wynikających z trwającej pandemii korona wirusa trwa proces podpisywania porozumień z instytucjami uczestniczącymi w projekcie tj. z: Komisją Rabiniczną ds. Cmentarz, Muzeum Treblinka i Zespołem Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej.