PROJEKT

Głównym celem projektu jest przetestowanie i opisanie metod wykorzystania Technologii Systemów Informacji Przestrzennej w opisywaniu nieznanych do tej pory elementów topografii obozów Treblinka I i II, jak i najbliższych okolic uwzględniając możliwie pełną analizę – zarówno wspomnień i relacji oraz danych przestrzennych (aktualnych, jak i historycznych). W ramach projektu zaproponowana będzie innowacyjna metoda wykorzystania technologii Systemów Informacji Przestrzennej (SIP), która umożliwi połączenie relacji oraz wspomnień świadków z dostępnymi oraz nowo pozyskanymi danymi przestrzennymi. Wykorzystywane będą historyczne zdjęcia lotnicze z lat 1940-1956, przedwojenne mapy topograficzne, dane ze skaningu laserowego, wyniki pomiarów georadarowych i grawimetrycznych oraz aktualne obrazy satelitarne z systemu WorldView 2. Pozyskane dane zostaną zintegrowane w środowisku QGIS i ArcGIS w celu przeprowadzania analiz przestrzennych. Zaproponowana metoda pozwoli na wytworzenie informacji dodatkowych, przydatnych do nowego wnioskowania pozwalającego na poszerzenie wiedzy nt wydarzeń mających miejsce w okolicach Treblinki, nie tylko w okresie funkcjonowania obozu.

Prace w projekcie będą prowadzone wspólnie z Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince. Wszystkie pozyskane dane oraz wyniki prowadzonych w projekcie badań zostaną przekazane Muzeum.

Projekt realizowany jest w 2016 roku przez Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe – Miejsca Pamięci Narodowej” – Priorytet 6 – finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

logo

Najnowsze wiadomosci o projekcie

>> <<