Głównym celem projektu przeprowadzenie bezinwazyjnych badań geofizycznych na obszarze byłego Obozu Zagłady Treblinka II. Wyniki badań pozwolą wyznaczyć miejsca pod przyszłe upamiętnienia. Badania obejmować będą: obszar 1: południowo-wschodnią część obozu. Na obszarze tym prace skupią się na poszukiwaniu a) przebiegu nieistniejącej bocznicy kolejowej, na której stały wagony wtaczane do obozu, b) narożnika obozu wraz z prawdopodobnie zlokalizowaną tam wieżą wartowniczą. Obszar 2: teren tzw. sortowni oraz strefy przejęć przyszłych ofiar. Główny nacisk prac postawiony będzie na poszukiwania drogi, prowadzącej do komór gazowych. Obszar 3: wschodnią granicę obozu. Teren ten nie był do tej pory zbadany. W czasie funkcjonowania Obozu było to miejsce zlokalizowane pomiędzy zewnętrznym i wewnętrznym ogrodzeniem, a w północnej jego części znajdowały się doły śmierci.

Wyniki przeprowadzonych uzupełniających kwerend archiwalnych oraz analizy danych przestrzennych obejmujących obszar Obozu Zagłady Treblinka II zostaną opublikowane w drugim wydaniu monografii pt. „Obóz Zagłady Treblinka II. Topografia zbrodni.”.

Projekt realizowany jest w 2020 roku przez Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w ramach programu „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju 2020″ finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.