W ramach prospekcji terenowej przeprowadzono rozpoznanie materiału wydobywanego w żwirowni eksploatowanej przez więźniów Obozu Pracy. Drugim celem prospekcji był opisanie historii geologicznej kamienia zlokalizowanego i zabezpieczonego podczas badań archeologicznych w 2016 roku. Kamień ten ma być elementem wystawy zewnętrznej Muzeum.
W badaniach terenowych uczestniczyli: dr hab. inż. Paweł Bylina, dr Łukasz Bujak i dr inż. Sebastian Różycki z Wydziału Geodezji i Kartografii.