Wybór pól testowych został dokonany na podstawie analizy źródeł historycznych oraz aktualnych danych przestrzennych zintegrowanych w środowisku SIP. Materiałem, który analizowano w pierwszej kolejności były zdjęcia lotnicze. W drugiej kolejności wykorzystano dane ze skaningu laserowego w postaci produktów pochodnych (m. in. numeryczny model terenu, mapy cieniowane, wizualizacje oparte na analizie głównych składowych, profile poprzeczne i mapy mikrorzeźby terenu). Wykorzystano również inne bazy danych pozyskane w ramach prowadzonych badań. Do wyboru pól testowych zastosowano narzędzie informatyczne integrujące wszystkie pozyskane dane. Integracja danych pozwoliła na porównywanie pozyskanych materiałów w jednym wspólnym środowisku graficznym. Integracja umożliwiła m. in. nakładanie danych, ustawianie kolejności wyświetlania czy operowanie parametrem związanym z przezroczystością. Ważnym elementem, który uwzględniono podczas wyboru pół testowych były wyniki oraz wnioski z przeprowadzonych analiz przestrzennych.Obszary badawcze 2016