Zespół realizujący projekt w 2017 roku

Kierownik projektu:
dr inż. Sebastian Różycki, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej

Zespół:
dr Edward Kopówka, Muzuem Walki i Męczeństwa w Treblince
mgr inż. Marek Michalski, ekspert zewnętrzny
mgr inż. Kamil Niemczak, Uniwersytet Warszawski
mgr inż. Mariusz Pasik, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
mgr inż. Anna Fijałkowska, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Marek Makola, Uniwersytet Warszawski