Zespół

Zespół realizujący projekt

Kierownik projektu:
dr inż. Sebastian Różycki, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej

Zespół:
dr Edward Kopówka, Muzuem Walki i Męczeństwa w Treblince
mgr inż. Marek Michalski, ekspert zewnętrzny
dr inż. Tomasz Olszak, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
dr inż. Dominik Próchniewicz, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
mgr inż. Kamil Niemczak, Uniwersytet Warszawski
dr inż. Rafał Zapłata, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
mgr inż. Mariusz Pasik, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
mgr inż. Anna Fijałkowska, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
mgr inż. Sylwia Marczak. Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Marek Makola, Uniwersytet Warszawski
Zuzanna Kunert
Katarzyna Goch

Najnowsze wiadomosci o projekcie

>> <<