Zespół realizujący projekt w 2020 roku

Kierownik projektu:
dr inż. Sebastian Różycki, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej

Zespół:

dr Edward Kopówka, Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944)
dr hab. Bogdan Żogała, Uniwersytet Śląski
dr hab. Jacek Tomczyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
mgr inż. Kamil Niemczak, Uniwersytet Warszawski
dr inż. Sławomir Łapiński, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
mgr inż. Michał Pisz, Uniwersytet Warszawski
Marek Makola, Uniwersytet Warszawski