Głównym zadaniem badawczym w projekcie będzie odnalezienie w terenie oraz upamiętnienie obiektów oraz miejsc związanych z funkcjonowaniem Obozów Pracy i Zagłady w Treblince. Badania poszukiwawcze obejmą:

(1) wskazanie dotychczas nieupamiętnionych miejsc pochówków więźniów w postaci grobów masowych (na terenie Lasu wsi Maliszewa);

(2) badania magnetometrem i georadarem na obszarze Obozu Zagłady Treblinka II,

(3) analizę dokumentów i materiałów archiwalnych w celu przebadania w oparciu o prospekcję archeologiczną obszaru po byłej stacji kolejowej.

W ramach projektu planowana jest również analiza danych przestrzennych w celu wytworzenia nowych informacji opisujących oba obozy oraz najbliższą ich okolice. Wyniki tych analiz zostaną opublikowane w postaci monografii. Nowo odkryte miejsca związane z funkcjonowaniem obu obozów zostaną oznaczone w terenie tablicami informacyjnymi.